เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ printufabet.com ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น หากผู้ในละเมิดข้อบังคับ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ และจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมาย ทางเว็บไซต์ได้อธิบายข้อบังคับและเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ผู้ใช้งานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ หากมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางเว็บไซต์กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 2. ในการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ printufabet.com ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และถูกต้อง
 3. ทางเว็บไซต์ printufabet.com มีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน รับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน
 4. ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน การชำระเงิน และการฝากถอนเครดิต
 5. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา และมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
 6. หากเกิดความเสียหายในการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ printufabet.com ทางเราจะปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี
 7. หากมีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ printufabet.com ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. หากท่านใดนำข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะถือว่าสิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ printufabet.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
 9. หากผู้ใดทำการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บไซต์ printufabet.com ได้กำหนดขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 10. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ contact@printufabet.com
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้น หากท่านเข้ามาใช้บริการจะถือว่าท่านได้ยอมรับที่จะทำตามข้อกำหนดแล้ว